Loading...

*** CORONAVIRUS : UITZONDERLIJKE MAATREGELEN ***

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden in ons land en het gebrek aan personeel voor administratieve follow-up, is de SIKB gedwongen
de verzending van formulieren en de inschrijvingen
van kandidaat-huurders op te schorten.

  • Onze kantoren zijn niet toegankelijk voor zowel aanvragers als huurders.
  • We zijn telefonisch bereikbaar.

Helaas kunnen we niet inschatten hoe lang deze regelingen zullen duren.

Wie zijn wij?

Het Sociaal Immobiliënkantoor in Brussel, afgekort S.I.K.B., is een vzw die onroerende goederen beheert voor rekening van de eigenaars en die goederen onderverhuurt aan een publiek met een beperkt inkomen.

Onze missies

Het S.I.K.B. streeft een drievoudig doel na:

  • een partnership voorstellen aan de particuliere eigenaars, die te vaak vergeten worden door de sociale immobiliënprojecten;

  • de Brusselse huisvesting toegankelijk maken voor de personen die dit het meest nodig hebben;

  • het immobiliënpark dat bestemd is voor privébewoning renoveren door de strijd aan te gaan tegen leegstaande en slecht onderhouden gebouwen.