Loading...

Wie zijn wij?

Het Sociaal Immobiliënkantoor in Brussel, afgekort S.I.K.B., is een vzw die onroerende goederen beheert voor rekening van de eigenaars en die goederen onderverhuurt aan een publiek met een beperkt inkomen.

Onze missies

Het S.I.K.B. streeft een drievoudig doel na:

  • een partnership voorstellen aan de particuliere eigenaars, die te vaak vergeten worden door de sociale immobiliënprojecten;

  • de Brusselse huisvesting toegankelijk maken voor de personen die dit het meest nodig hebben;

  • het immobiliënpark dat bestemd is voor privébewoning renoveren door de strijd aan te gaan tegen leegstaande en slecht onderhouden gebouwen.