banner1banner1banner21banner4banner2

Sociaal Immobilienkantoor in Brussel

Wie zijn wij?

Het Sociaal Immobiliënkantoor in Brussel, afgekort S.I.K.B., is een vzw die onroerende goederen beheert voor rekening van de eigenaars en die goederen onderverhuurt aan een publiek met een beperkt inkomen.

Onze missies

Het S.I.K.B. streeft een drievoudig doel na: