boutonei

Bijkomende garantie
van een huurovereenkomst

Het SIKB sluit een hoofdhuurovereenkomst (en dus geen beheersmandaat) af met de eigenaar.

Het SIKB is dus de enige onderhandelingspartner van de eigenaar van het goed.

Bij het vervallen van de huurtermijn, als de eigenaar de samenwerking met het SKIB, stopzet, wordt de onderverhuurovereenkomst automatisch beëindigd. Het risico dat de eigenaar “erft” van de huurder van het SIKB is onbestaande.