Garanties voor een billijke huurprijs

Al die garanties worden u aangeboden voor nul euro, nul cent, nul procent.

Het SIKB wordt gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij die subsidies kunnen wij u garanderen dat uw huur goed beheerd en op tijd betaald wordt, wat er ook gebeurt. Maar om over die garanties te kunnen beschikken moet u akkoord gaan met een huurprijs die iets lager ligt dan de prijs die u zou kunnen krijgen van een particuliere huurder.

Bij de onderhandelingen over de huurprijs die wij u zullen kunnen bieden, worden de belangen van beide partijen zo goed mogelijk behartigd…

Tout bien immobilier destiné au logement situé dans une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

L’AISB gère pour le compte des propriétaires :

  • leur studio,
  • leur appartement de 1 à 4 chambres à coucher,
  • leur maison unifamiliale.

Que ces biens soient situés dans de petits immeubles anciens ou modernes, dans des maisons ou dans de grands blocs, nous pouvons nous occuper de la location de la totalité d’un immeuble ou seulement d’une partie de celui-ci.