Huur en huurgarantie

Als u bevestiging krijgt van een toekenning en u de voorgestelde woning wil huren, moet u evenwel enkele verplichtingen nakomen:

  • een onderhuurovereenkomst ondertekenen,

  • de eerste huurprijs betalen,

  • toekenning van een huurgarantie (borgtochten van OCMW’s worden aanvaard mits ze alle verplichtingen dekken van de huurder, inclusief achterstallige huur).