Toelatingsvoorwaarden

Om huurder te worden:

  • uw inkomsten mogen de wettelijke toelatingsmaxima niet overschrijden (die bedragen worden meegedeeld op aanvraag),

  • u mag geen eigenaar zijn van een onroerend goed,

  • u moet beschikken over een geldige verblijfsvergunning.