Toekenningen en wachtlijsten

Onze woningen worden toegekend aan de hand van een inschrijvingsregister waarin alle aanvragen chronologisch gerangschikt staan en in functie van de sociale situatie van de kandidaat.

De wachttijd is relatief lang, vooral voor middelgrote en grote woningen.

Het SIKB voorziet geen enkele afwijkingsprocedure.

Elk jaar, tussen september en november, zal u een brief ontvangen met de vraag of u uw kandidatuur wil vernieuwen.

Als u niet antwoordt op deze vraag, wordt uw dossier geschrapt.

Als wij u een woning voorstellen en u die zonder geldig motief weigert, wordt uw dossier eveneens geschrapt.